Ansökan

Om du är intresserad av att ställa ditt barn i kö till grundskolan så fyller du i ansökan nedan. Vi har många sökande, så ju förr desto bättre. Tack!

 

Till skolan gäller förtur enligt följande: 1. Syskonförtur 2. Montessorierfarenhet 3. Köplacering.

Har du frågor om vår kö vänligen mejla: info@vmskola.se

Ansökan till förskola görs via Stockholm Stads allmänna ansökningssystem. 

Till förskolan gäller förtur enligt följande: 1. Syskonförtur 2. Köplacering.

Klicka här för att göra en anmälan.

Genom att fylla i ansökan godkänner du att den lagras och bearbetas digitalt. Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen EU 2016/679. Kontakta info@vmskola.se om ni har frågor angående vilka personuppgifter som skolan sparar eller om ni önskar radering av personuppgifter. Uppgifterna raderas automatiskt då den sökande eleven fyller 16 år, eller på begäran.

Undantag från öppenhetskrav

Vasastans Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ vilket förutsätter insatser från medlemmarnas sida.

VMS har beviljats undantag från öppenhetskravet vilket innebär att vårdnadshavarna måste acceptera nedan listade villkor för att kunna erbjudas en placering. Det är sökandes ansvar att ha tagit del utav denna information antingen via Stockholm Stad eller verksamhetens hemsida. Vasastans Montessoriskola har rätt att ta tillbaka ett erbjudande om sökande ej går med på villkoren. Verksamheten har även rätt att avsluta en placering om villkoren ej uppfylls.

Villkor för att erbjudas plats på Vasastans Montessoriförskola:

1.Medlemmarna ska delta vid två städdagar samt fixardagar per läsår.

2.Vårdnadshavarna förväntas engagera sig i förskolans drift genom att:

·  Delta i en föräldragrupp utsedd för en specifik uppgift

·  Vara föräldrarepresentant för sin avdelning

·  Vara delaktig i styrelsen

·  Minst en vårdnadshavare förväntas varje år delta vid föreningens årsstämma.

·  Att under minst en termin under hela sitt barns tid på förskolan var föräldrarepresentant eller ingå i en föräldragrupp. Max antal timmar uppskattas till 10 timmar per termin.

 

Ansökan om avsteg som godkänts av utbildningsförvaltningen ska undertecknas i samband med att vårdnadshavare tackar ja till plats på förskolan och undertecknar avtal om placering och närvarotid. Ansökan ska undertecknas av barnets båda vårdnadshavare och förskolans rektor