Förskolan

Till oss är barnen välkomna från ett års ålder. Redan från start präglas verksamheten av montessoripedagogiken och barnen vänjer sig tidigt vid att välja bland arbetsmaterialet i hyllorna.

VMS är beviljat undantag för skollagens öppenhetskrav.

Villkor för att kunna erbjudas plats på Vasastans Montessoriförskola:

Möjlighet till placering är villkorat att familjen ställer upp på de villkor som listas nedan. Det är sökandes ansvar att ha tagit den utav denna information antigen via Stockholm Stad eller verksamhetens hemsida. Vasastans Montessoriskola har rätt att ta tillbaka ett erbjudande om sökande ej går med på villkoren. Vårdnadshavarna måste vid inskrivning ta del utav samt signera ett kontrakt som visar på att de ställer upp på villkoren. Om detta ej uppfylls har VMS rätt att avsluta en placering.

Villkor för att erbjudas plats på Vasastans Montessoriförskola:

 1. Vårdnadshavarna ska delta vid två städdagar samt fixardagar per läsår.

 2.Vårdnadshavarna förväntas engagera sig i förskolans drift genom att:

·  Delta i en föräldragrupp utsedd för en specifik uppgift
·  Vara föräldrarepresentant för sin avdelning
·  Vara delaktig i styrelsen
·  Minst en vårdnadshavare förväntas varje år delta vid föreningens årsstämma.
·  Att under minst en termin under hela sitt barns tid på förskolan var föräldrarepresentant eller ingå i en föräldragrupp. Max antal timmar uppskattas till 10 timmar per termin.

 

Förskolan på VMS följer Stockholms stads riktlinjer för öppettider efter vårdnadshavarnas behov inom ramtiden alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyår.

Mer information finns i följande länk: https://forskola.stockholm/att-ga-pa-forskola/oppettider-och-schema/

Huvudmannen bemöter ändrade behov av vistelsetider snarast möjligt. Vi erbjuder frukost om behov finns innan kl. 8.00. Detta meddelas till rektor.

Förskolan följer också Stockholms stad regler för avgifter. Mer information finns i följande länk: https://forskola.stockholm/avgifter/