Förskoleklassen

På VMS är Förskoleklassens verksamhet en del av förskolan.

Vi har valt att göra så eftersom barn i den här åldern befinner sig i en fas där de känner sig stora och små på samma gång. Vi vill ge barnen möjlighet att få vara äldst - och därigenom stärka sitt självförtroende och sin självtillit. De har också möjlighet att varva lek, praktiska övningar med skolförberedande arbete.

Vår förskoleklass, som består av Ekens, Kastanjens och Lindens sexåringar, har ett nära samarbete med Yngregruppen (åk 1-3). Förskoleklassen är alltså en del av förskolan, men alla sexåringar träffas varje vecka för gemensamma aktiviteter. De gör också utflykter och studiebesök tillsammans.

Förskoleklassen har även gymnastik tillsammans med åk 1 vilket bidrar till att de känner sig trygga med eleverna i Yngregruppen. De får också en fadder - ett ett år äldre barn som hjälper det yngre barnet till rätta och ökar dess trygghet.