Kastanjen, Eken och Linden...

... så heter avdelningarna för våra 3-6-åringar, som även inkluderar skolans förskoleklass.

Totalt finns omkring 65 barn inskrivna på dessa avdelningar. Liksom för småbarnsgrupperna kan vi erbjuda verksamhet på två olika adresser; Kastanjen och Eken håller till i våra lokaler på Hälsingegatan och Linden finns på Rödabergsgatan 11.

En dag hos oss

Vi öppnar kl 08.00 och vi vill att alla barn lämnas senast kl 08.30, då förmiddagens montessoripass börjar. Barnen väljer mellan att till exempel baka, måla, skriva, räkna, eller att arbeta med något annat av våra montessorimaterial. Miljön på förskolan är indelad i fem områden: praktiska övningar, sinnestränande övningar, språk, matematik och kultur. De har frihet att välja sitt arbete utifrån vad läraren visat - och frihet att arbeta så länge de själva vill, utan att bli avbrutna.

Montessoripasset pågår fram till lunch. Före lunch har vi samling, då vi till exempel sjunger, gör rim och ramsor, eller har rytmik. Barnen hjälper till att duka. Efter lunch går vi ut, antingen på vår egen gård, eller till en park. Mellanmål äter vi inne eller ute, lite beroende på väder och vind. På eftermiddagen är det valfri aktivitet inne eller ute, också det anpassat efter väderlek och årstid.

Vi har en utflyktsdag i veckan då vi tar med matsäck från förskolan för att kunna vara ute en längre stund.

Våra nuvarande öppettider på Eken, Kastanjen och Linden är 8-17, men vi följer Stockholms stads riktlinjer angående öppettider för förskolor.

Förskoleklassen, med Ekens, Lindens och Kastanjens sexåringar, har ett nära samarbete med skolans Yngregrupp (åk 1-3). På VMS är förskoleklassen en del av respektive förskolegrupp och alla sexåringar träffas varje vecka för gemensamma, skolförberedande aktiviteter.

Välkomna till våra 3-6-årsgrupper!