EQ – Emotionell intelligens

På VMS jobbar vi mycket med emotionell intelligens; varje vecka har våra elever en timme EQ.

EQ, emotionell intelligens, är vad en del skolor kallar livskunskap; förmågan att tolka och förstå sina egna känslor. Kan man göra det på ett adekvat sätt kan man också bättre tolka och förstå andra människors känslor.

EQ-metoden är uppbyggd i fem olika steg: självkännedom, empati, ansvar, kommunikation och konflikthantering. Grunden består av att kunna identifiera sina egna känslor, kunna ge namn på dem och delge andra människor vad man känner.

Bodil Wennberg, leg psykolog, var den som utvecklade EQ-metoden i Sverige 1996. Den emotionella intelligensen utvecklas genom att eleven successivt klättrar upp för "EQ-trappan".