Årskurs 7-9

Årskurs 7-9 är VMS högstadium. Sedan hösten 2017 finns vi i nyrenoverade lokaler på Sveavägen 123. Här går ca 40 elever i en åldersintegrerad klass, åk 7-9. Hos oss finns gott om utrymme och många tillfällen för varje elev att få ta plats; VMS är en liten och mysig skola, där alla känner alla.

Skolarbetet

Eleverna har lärarledda lektioner varvat med eget arbete. Under lektionerna introducerar lärarna arbetsområden eller uppgifter som eleverna sedan arbetar med - självständigt eller i grupp. Under arbetspassen väljer eleverna vad de vill arbeta med. Detta fria arbetssätt kräver att eleven har god koncentrationsförmåga och själv tar stort ansvar för att hinna med sina uppgifter. Alla elever har en loggbok där de skriver ner vad de ska arbeta med under veckan. En gång i veckan går de igenom planeringen med sin mentor.

Vi arbetar tematiskt och integrerar så många ämnen som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att diskutera och argumentera och att lära sig att uttrycka sin åsikt - samt att lyssna på varandra. Förutom lektioner och arbetspass har klassen EQ varje vecka.

Varierad undervisning

Barn och ungdomar har olika inlärningsstilar; en del lär sig bäst genom att läsa, andra genom att lyssna, eller att arbeta med händer och kropp. Därför är det viktigt att variera undervisningen. Detta är något vi lägger stor vikt vid för att på ett bättre sätt möta varje elev.


Välkomna till åk 7-9!