Årskurs 5-6

I åk 5-6 går barn i åldrarna 11-12 år. Denna barngrupp består av cirka 25 elever. Vid skoldagens slut tar fritidsverksamheten Birkagården vid för de barn som är inskrivna där.

En dag i årskurs 5-6

Skolan öppnar kl 08.00. Eleverna tar fram ett eget arbete eller en bok att läsa när de kommer på morgonen. Senast klockan 08.30 ska alla vara i klassrummet. Då startar ett tre timmar långt montessoripass, där barnen har möjlighet att fördjupa sig i sina uppgifter

Arbetspasset är en kombination av självständigt arbete och lektioner. Vi jobbar med såväl montessorimaterial som traditionella läromedel och faktaböcker. Montessorimaterialet används för att ge barnen en djupare och mer konkret upplevelse. Alla elever gör en egen veckoplanering med handledning av lärarna och väljer uppgifter utifrån den. Varje vecka stämmer de sedan av vad som gjorts och reflekterar över hur arbetet funkat.

Barnen tar under förmiddagen pauser och äter frukt vid behov. Montessoripasset avrundas ibland med en gemensam samling och därefter äter vi lunch. Barnen tar själva för sig av maten och turas om att vara bordsvärdar, med ansvar för bland annat dukning. Efter lunch är alla ute på vår fina, parkliknande gård, som erbjuder bandy- och basketmål, klätterställning och korggunga.

Vi har också ämnen som bild, idrott, musik och slöjd, samt en timme EQ varje vecka.

Varje år åker vi på lägerskola med två övernattningar. Detta är oerhört populärt i klassen.

Välkomna till åk 5-6!