Hej Eken-föräldrar!

Nu har vi fått en önskelista från personalen, i prioriteringsordning:

Bygga/köpa odlingslådor till vårt trädgårdsland. 3 st. Två familjer

Köpa in jord, kogödsel och 12 st bambupinnar (ca 1,5 meter höga). En familj

Rensa trädgårdsland från grenar och stenar. Två familjer 

Måla hyllplanen vita inne på Eken. Fyra familjer

Måla vitt i första hallen på Eken. Fyra familjer

Inköp av färg och penslar. En familj

 

Det är inte jättemånga punkter men kräver insatser från många om inte alla föräldrar om det ska bli gjort. Vill ni gå ihop själva och ropa av punkterna eller vill ni ha en gemensam fix-kväll tex torsdag  15/5?

 

Hör av er till mig så återkommer jag med kallelse till gemensam kväll eller bekräftar uppgifter!

Vänligen,

Ekenpersonalens kontaktförälder

Annika – Marks mamma

070-9950577

Annika_thomsson@hotmail.com