Varför VMS?

När vi frågar varför ”våra” föräldrar från början har valt VMS för sina barn svarar många att de gillar att skolan är liten; att det känns som en trygghet för barnen – och för föräldrarna själva.